Höst städ På Charlottenborgs koloni förening

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Höst städ På Charlottenborgs koloni förening

Admin
Administrator
Höst städ På Charlottenborgs koloni förening

    Den 5 / 10  kl 10.00

Eventuellt skräp ska läggas vid komposten senast kl. 10.00 ( därefter får var och en forsla bort sitt  egna skräp. )

I år måste vi även forsla bort det skräp som ligger utanför stängslet (  och som är ditlagt av oss)
Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att komma då föreningen bjuder på korv , bröd och läsk efteråt.

Med  önskan om en trevlig dag /  Styrelsen