Kallelse till Årsmöte den 28 / 4 2013

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kallelse till Årsmöte den 28 / 4 2013

Admin
Administrator
This post was updated on .
Kallelse till Årsmöte den 28 / 4 2013
För Charlottenborgs Koloniförenings medlemmar
Plats: Bergslagsgården ( ABF ) vid Skvallertorget
Tid . 13.00

Dagordning erhålles på plats vid mötet.
Motioner samt skrivelser skall skriftligen lämnas in 14 dagar innan årsmötet.
Till  Charlottenborgs Koloniförening  
C/o  Eva Dahlstedt
Breda Vägen 14
602 14  Norrköping
eller via mail     dahlstedt.eva@gmail.com
   
På dagordningen står bla. val av Styrelse , samtliga  styrelseposter ska väljas.
Föreningen bjuder på te/kaffe samt något gott tilltugg.
Vid frågor , ring
Tora Hillberg 011  - 14 79 12
eller
Eva Dahlstedt      070 57 67 802
Välkomna
Styrelsen Charlottenborg