Meddelande från styrelsen

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Meddelande från styrelsen

Admin
Administrator
Meddelande från styrelsen:
Årsmötet är uppsjutet på
grundav en önskan från våra
medlemmar,vi återkommer med datum.

Vi satsar på en tid när våren
kommit och att vi då kan ses
på Charlottenborgs Koloniområde.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen.