Städdag/Årsmöte den 18/5 2019 kl 10

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Städdag/Årsmöte den 18/5 2019 kl 10

Admin
Administrator
CharlottenMedborgare

Ni är hjärtligt välkommen till vår Städdag/Årsmöte den 18/5 2019 kl 10.
Mötet börjar ett par timmar senare.

Vi har slagit samman dessa två träffar för att det ska bli så få "måstedatum" som möjligt.

Vi städar undan inför den kommande sommaren, äter något och sedan är det dags för årsmöte.
I År är det extra viktigt att så många som möjligt kan delta.
En ny styrelse ska ordnas, så att vi kan försätta att njuta av vårt område.

Glöm inte at ev, motioner från medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före Årsmötesdagan.

Vi hoppas ni förstår vikten av er närvaro och hälsar er soligt och hjärtligt välkommen till en ny säsong!!

Styrelsen