Vår städning 2015

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Vår städning 2015

Admin
Administrator
Vår städning

På Charlottenborgs koloni förening

Den 2 / 5  kl 10.00
Eventuellt skräp ska läggas vid komposten senast kl. 10.00 ( därefter får var och en forsla bort sitt  egna skräp. )


Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att komma då föreningen bjuder på korv , bröd och läsk efteråt.

Med  önskan om en trevlig dag /  Styrelsen