Vårstädning 26/4 2014

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Vårstädning 26/4 2014

Admin
Administrator
Vårstädning
Den 26/4   10.00

på Charlottenborgs Koloniförening
 
Eventuellt skräp och ris skall lämnas på hänvisad plats och gärna i plastsäckar före kl. 10.00
Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att komma då föreningen bjuder på korv , bröd och läsk efteråt.
 
Med önskan om en trevlig dag / Styrelsen