Välkommen på grillfest och medlemsmöte!2013/07/06

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Välkommen på grillfest och medlemsmöte!2013/07/06

Admin
Administrator
Välkommen på
grillfest och
medlemsmöte!

Lördagen den 6:e Juli
kl 13:00

är det dags för lite
trevligheter!
Föreningen står för korv och tilltugg.
Ta med dig ett glatt humör och eventuellt
eget som du vill grilla.

Vi kommer att börja med medlemsmöte
sedan äter vi lunch tillsammans.

Väl mött!
Styrelsen