Veckoplanering 2013

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Veckoplanering 2013

Admin
Administrator
Veckoplanering för Charlottenborgs
allmänna områden sommaren 2013    
Vecka Lotter
22 och 31 1 , 2 , 3 , 4
(27/5-(2/6)
(29/7 -4/8)
23 och 32 5 , 6 , 8 , 9
(3/6 – 9/6)
(5/8)-(11/8)
24 och 33 10, 11 , 12 , 14
(10/6)- (16/6)
(12/8-18/8)
25 och 34 15 , 17, 19 , 20
 (17/6-23/6)
( 19/8-25/8)
26 och 35 21 , 23, 24,  25
(24/6)-(30/6)
(26/8- 1/9)
27och 36 27, 28 , 29 , 30
(1/7-(7-/7 )
(2/9-8/9)
28och 37 31 , 32 , 33 , 34
(8/7-14/7)
(9/9-15/9)
29 och 38 35 , 36, 37 , 39
(15/7-21/7)
(16/9-22/9)
30 och 39 40 , 41 , 42 , 43
(22/7-28/7)
(23/9-29/9)

Gäller gräsklippning och trimning  av ytorna runt stängslet och toaletten samt komposten