Vi har förlorat en vän och medlem

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Vi har förlorat en vän och medlem

Admin
Administrator
Vi har förlorat en vän och medlem

Ventel


Din levnadsdag är slut,
Din jordevandring ändad
Du här har kämpat ut
och dina kära lämnat
Nu vilar Du i ro och frid
Hos Jesu Krist till evig tid

Vila i frid Ventel