Årsmöte 2014

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Årsmöte 2014

Admin
Administrator
Årsmöte 2014

för medlemmar i
Charlottenborgs Koloniförening

den 23/3 Kl;13,00

Plats; ABF Bergslagsgården (vid Skvallertorget)

Varmt Välkomna
Styrelsen