Årsmöte 2015

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Årsmöte 2015

Admin
Administrator
Årsmöte 2015
för medlemmar i Charlottenborgs Koloniförening
den 29 /3 Kl . 13.00

Plats : Prosanitas AB (Klicka på Karta )

Dagordning erhålles på plats vid mötet.
Motioner samt skrivelser ska lämnas till styrelsen senast 14 dagar innan möte. ( 15/3)
 
Charlottenborgs koloniförening
c/o Eva Dahlstedt
Breda Vägen 14
602 14 Norrköping
 
Tel. 070 57 67 802

Anmälan sker till : Tora Hillberg 14 79 12
Varmt välkomna