Årsmöte

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Årsmöte

Admin
Administrator
Årsmöte
Söndagen den 22 maj kl,12:00
samlas vi på kolonin.

Vi grillar korv och minglar
innan mötet startar.
Eventuella motioner lämnas
till styrelsen senast två
veckor innan mötet

Vi ses!
Styrelsen